2017. november 22., szerda

Csíkszék Könyvtárosainak Módszertani Gyűlése 2017

Programterv

A Hargita megyei iskolai könyvtárosok módszertani találkozójának témája:
Újabb módszerek alkalmazása az iskolai könyvtárak programjaiban

A találkozó célja, hogy az eddigi könyvtárosi rendezvényeinket új módszerekkel tudjuk bemutatni.

Helyszín: A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON FŐGIMNÁZIUM
Partnerek: Csík körzeti könyvtárosok módszertani felelőse és könyvtárosai.
Időpont: 2017. november 22.

Meghívottak: Csíkszék, valamint Hargita megye más körzeteinek könyvtárosai
PROGRAM
10,00 – 10,10 a könyvtáros házigazda köszöntőbeszéde
10,10 – 10,30 a csíki könyvtárak jelenlegi helyzete
10,30 – 11,00 beszámoló a Romániai Magyar Könyvtárosok XII. vándorgyűléséről és a csíkban zajló novemberi biblioterápiás képzésről
11,00 – 12,30 a prezentációk bemutatása
12,30 – 13,00 – az előadások témájával kapcsolatos megbeszélések
13,00 – 14,00 – vita: a könyvtárosi munka kiértékelése

Előadások témája

Mesék, mondák és legendák szerepe az oktatásban – Borbé Levente, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda

Ötletbörze az olvasás jegyében (könyvtárosi projektek és prezentációk) – Egyed Daniela (moderátor), Nagy István Művészeti Líceum, Csíkszereda


2017. november 21., kedd

Biblioterápiás képzés Csíkban
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár kétnapos biblioterápiás képzésnek adott otthont 2017. november 16-17. között. 

 
A továbbképző Biblioterápia és e-biblioterápia a könyvtárakban címmel került lebonyolításra. Előadói Bartos Éva, a könyvtári biblioterápia magyarországi megalapozója, a Magyar Biblioterápiás Társaság titkára, illetve Gulyás Enikő informatikus könyvtáros és informatika tanár, a Magyar Biblioterápiás Társaság tagja.
Céljuk az olvasási kultúra erősítése, amelynek egyik eszköze a biblioterápia alkalmazása a könyvtárosi, pedagógusi munkában. Az eljárásnak nemcsak művelődési vonzata van, hanem a nehézségekkel küzdő egyének félzárkóztatásában és problémamegoldásának segítésében is szerepet játszik. A terápia, vagyis könyvek általi segítségnyújtás szakszerű előkészületet igényel. Éppen ezért, aki foglalkozik vele, annak mélyebben kell ismernie a történetét, elméletét, gyakorlati módszereit, hogy az ezt követő előkészítés után már gördülékenyen tudja a foglalkozásokat lebonyolítani.

Bartos Éva a biblioterápia aktualitásáról beszélt, arról, hogy mennyire szüksége van a mai embernek az elmélyülésre, a belső zarándoklatra, miképpen ismerje meg önmagát. A biblioterápia pedig segít ebben. Elkalauzolja a résztvevőt abba a világba, ahol világossá válnak azok a tények, amelyek nélkül életünk nem tud kiegyensúlyozott lenni, másként szólva szükség van a valós kapcsolatok rendezésére. Mindehhez sokat segít az olvasmányélmény, amely az emberben növeli az értelmi és érzelmi gazdagságot. A lényeg az, hogy az olvasás örömforrás legyen. Tapasztalt tény, hogy aki nem olvas, vagy nem jól olvas, háttérbe szorul. Az igényes olvasást pedig a biblioterápia is elősegítheti. A kiválasztott és irányított olvasáson keresztül fejleszthetővé és megelőzhetővé válik a személyes problémák megoldása, rendezése. Ebben a fajta eljárásban alkalmasak a könyvtárak, viszont a klinikai esetek szakembert kívánnak. Ugyanakkor fontos a folyamatos kapcsolattartás az olvasóval.
Az első nap második fele egy foglalkozással zárult. Először a biblioterápiás tevékenység alapvető tényezőiről esett szó, majd annak gyakorlatba ültetéséről. A résztvevők feladatként, mint jövendő biblioterapeuták (foglalkozásvezetők), csoportokra osztva egy-egy művet próbáltak előkészíteni a biblioterápiás foglalkozásra.
Második nap a képzést Gulyás Enikő folytatta a lehetséges digitális módszerek bemutatásával. Bevezetőként beszélt a gyerekek kompetenciáinak fejlesztéséről. Ezért is tartja fontosnak a biblioterápia újítását. Az e-biblioterápia módszertanába beépíti a friss, XXI. századi technikai lehetőségeket, mint az iPAD-et, az interaktív táblát és a felhőtechnológiát. A foglalkozások résztvevői pedig az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) segítségével dolgozzák fel az irodalmi műveket. Igen vonzó ez a fajta foglalkozás a diákok körében, de alkalmazása számos rugalmas felnőtt csoport körében is kedveltté válhat. Előnye: a diákok a hagyományos műveket a digitális lehetőségekkel más szemszögből is megismerhetik. Fejleszti a kommunikációkészséget és nem elhanyagolható a közösségfejlesztő szerepe sem.
Ezek mellett a képzés résztvevői betekintést nyerhettek a magyarországi biblioterapeuták munkájába. Megismerkedhettek a Magyar Biblioterápiás Társaság honlapjával, a fejlesztő biblioterápia alapkérdéseivel és lehetőségeivel.
A tanfolyam a résztvevőknek terapeuta alanyokként való beavatásával folytatódott. A sajátélmény-csoportot Bartos Éva biblioterapeuta vezette le. Így minden egyes résztvevő „saját bőrén érezhette”, mint csoportalany, a könyv általi segítségnyújtás sokoldalú rejtelmeit. A foglalkozást a közös értékelés zárta.

Az intenzív kurzus igen jó légkört teremtett a képzők körében. A előadók előadási módja ösztönzően hatott a hallgatókra, a gyakorlatok pedig hitelesítették mindazt, amik elméletben elhangzottak. Ha a tanfolyam résztvevőinek többségéből nem is lesz biblioterapeuta, de be fogják építeni a könyvtári és pedagógusi foglalkozásukba. 
 
A közeljövőt tekintve úgy néz ki, hogy a biblioterápia egyik ütőkártyája lehet a könyvtárak fennmaradásának.
A képzésen több, mint harmincan vettek részt, amelyből három volt iskolai könyvtáros: Borbé Levente (Csíkszereda), Hatos Melinda (Székelykeresztúr), valamint Bakó Edit magyar nyelv és irodalomszakos tanár (Csíkpálfalva).Az első csíki biblióterápiás képzésről itt:  http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2010/06/biblioterapia-konyvtarosoknak.html

Fotó: Török Edit és Borbé Levente
Borbé Levente,
könyvtáros

2017. november 14., kedd

Biblioterápiás képzés a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban


Órarend
a 2017. november 16-17-ei biblioterápiás képzéshez
a Kájoni János Megyei Könyvtárban


November 16. csütörtök

9.00 – 10.30 Tanfolyam nyitás, bemutatkozás, ismerkedés.
A biblioterápiás tevékenység aktualitásáról napjainkban

Szünet

10.45 – 12.15 Mi is az a biblioterápia, hogyan kapcsolódik a könyvtárhoz és a könyvtároshoz? (Előadás diavetítéssel)

Ebédszünet.

13.00 – 14.30 A biblioterápiás tevékenység alapvető tényezői: a csoport, az irodalmi mű és a foglalkozásvezető (terapeuta)
Szünet
14.45 – 16.15 Hogyan készítsünk foglalkozástervet és hogyan valósítsuk azt meg?


November 17. péntek

9.00 – 12.15 A fejlesztő biblioterápiás módszer bővítésének lehetőségei IKT eszközök bevonásával.

Ebédszünet

13.00 – 16.15 Sajátélmény-csoport. A foglalkozás közös értékelése.

Tanfolyam zárás.
2017. november 9., csütörtök

IRIS Őszi Szavalóverseny a csíkszeredai Joannes Kájoni SzakközépiskolábanIdén 7. alkalommal rendeztük meg az IRIS Őszi Szavalóversenyt. A rendezvény időpontja 2017. október 26., helyszín a Joannes Kájoni Szakközépiskola multimédia terme.
A versenyre a város minden líceumából érkeztek szavalók, összesen 44 versenyző: Márton Áron Főgimnázium, Octavian Goga Kollégium, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, Nagy István Művészeti Líceum, Venczel József Szakközépiskola, Kós Károly Szakközépiskola, Székely Károly Szakközépiskola, és a Joannes Kájoni Szakközépiskola diákjai, tanáraik kíséretében.

Az ősz hangulatát idéző díszlet a XII.C osztály odaadó munkája, ugyanakkor egy kisebb zenekari formáció is hozzájárult a kellemes hangulat kialakításához.

Az előző évekhez hasonlóan a verseny idén is két nyelven zajlott, a versenyzők románul, illetve magyarul szavalhattak. A szavalóknak egy kötelező verset, és egy választott verset kellett előadniuk a kiválasztott két költő műveiből. A magyarul szavalók kötelező verse Arany János Ősz végén című költeménye volt, a románul szavaló diákok kötelező verse Tudor Arghezi Niciodată toamna című alkotása volt.

    Szekciónként 3-3 díjat osztottunk ki, illetve egy-egy dicséretet és népszerűségi díjat. A nyertesek és a résztvevők is ajándékokban részesültek.
A rendezvény fő szervezői Negru Réka tanárnő és György Géza román szakos tanár, a szervezésben segítséget nyújtott az iskola könyvtárosa is. A szavalóverseny támogatója a csíkszeredai IRIS cég.
A zsűritagok Mihálydeák Adél és Negru Réka tanárnő, Busuioc Stelian, illetve Túrós Endre tanárok és Kovács Edit könyvtáros voltak.

Helyezések:
Magyarul szavaló diákok:                                    
Közönségdíj: Antal Renáta XI. (Székely Károly); Dicséret: Spînu Cristina IX. (Nagy István); III. Hely: Sándor Rita IX. (Segítő Mária); II. Hely: Máté Arnold XI. (Kós Károly); I. Hely: Gál Renáta XII.C (Joannes Kájoni )


Románul szavaló diákok:
Közönségdíj: Daradics Hanna (Nagy István); Dicséret: Cucoș Teodora XII.C (Octacian Goga); III. Hely: Iamandi Andra-Ioana X.A (Octavian Goga); II. Hely: Mátyás András IX. (Márton Áron); I. Hely: Simota Elena XI.C (Octavian Goga).
Kovács Edit,
a Joannes Kájoni Szakközépiskola könyvtárosa2017. november 8., szerda

V. OLVASÓTÁBOR a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban

Mottó: "Olvasónak nem születik az ember, az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye..." (Tóth Tibor műfordító) 
   A nyár folyamán az EMMI és az ELTE pályázati felhívására készítettük el és adtuk be a V. Olvasótábor programját, amit a pályáztató pozitívan értékelt és ötszázezer forinttal jutalmazott. Táborunkat az őszi vakációban, 2017. október 30-november 2 közötti időszakban tartottuk meg a gimnázium könyvtárában, húsz III-IV. osztályos kisdiák számára. A tábor fő célja a könyv és az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a gyermekek könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése mellett az Orbán Balázs Gimnázium gyermekkönyvtárának bővítése, frissítése is a megvalósítások közé sorolható. 
 Igyekeztünk különböző játékos tevékenységekkel felkelteni diákjaink érdeklődését. Kezdésként a könyv részeivel ismerkedtek, majd Weöres Sándor: Ha vihar jő a magasból című versét tanultuk meg, aminek később megzenésített formáját is elsajátítottuk ritmushangszereket használva. Különböző olvasási technikákkal (lánc, csoportos, közös, egyéni, válogató) mesét, ismeretterjesztő szöveget olvastak és ehhez változatos feladatokat oldottak önállóan, párban vagy csoportosan az értő olvasás elmélyítése érdekében. A tanulók beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére igyekeztünk derűs, oldott légkört kialakítani, ezért mozgásos-, anyanyelvi-, valamint szórakoztató játékokat építettünk be a feladatok megoldásai közé. Ugyanakkor kézműves tevékenységekkel is lazítottunk, készítettünk temperával őszi fát, színes kartonokból emberfejet, fonal technikával őszi képet, sünit. A pályázattal szerzett vadonatúj könyveket a könyvturkáló alkalmával mindenki odaadással vette kézbe, olvastak belőle majd bemutatták egymásnak és ki is kölcsönözték.
  Az idén a székelyudvarhelyi városi könyvtár meglátogatása is szerepelt a programunkban, ahol Szőcs Endre igazgató úr fogadott bennünket és Rendi Éva-Ildikó könyvtáros segítségével betekinthettünk a különböző részlegekbe, 3D-s filmrészletet néztünk és végül a gyermekkönyvtárban olvasásra is sort kerítettünk. 
  A projektzáró eseményre meghívtuk a diákok szüleit, nagyszüleit, ahol fényképes prezentációval elevenítettük fel a tábor fontosabb mozzanatait, daloltunk és még a szülinaposainkat is felköszöntöttük.
Hatos Melinda, könyvtáros
Szávuly Emese, tanítónő


2017. november 6., hétfő

ISKOLAI KÖNYVTÁRI VILÁGHÓNAP a csíkszeredai Márton Áron FőgimnáziumbanA 2017-es iskolai könyvtárosi világhónapi rendezvényeimnek fő témája a gimnáziumi könyvtár és a helyi értékeink ismertetése, valamint a hajdani és jelenlegi iskolához fűződő tevékenységének bemutatása volt. 

Könyvtártörténeti és könyvtárismereti órák
Mint minden esztendőben, idén is a gimnáziumunkba érkezett kilencedikeseket szólítottam meg.
Könyvtártörténeti órákon megismerkedhettek a több száz esztendős, ferencesek által létesített iskola könyvtárával, annak szellemiségével. A könyvtárismeret órákon könyvtár-használatból kaptak ízelítőt. Ezeken az ismertetőkön partnerek voltak: Borsodi László, Markó Ilona (osztályfőnök is), Csata Emese, Csonta Noémi magyar tanárok, valamint a IX-es osztályfőnökök: Tódor Imre, Orbán Zsolt, Olteán Éva, Csapó Hajnalka és Csomós Róbert.Rendezvények és előadások
A gimnázium története előadást 2017. október harmadikán tartottam meg. Részletes beszámoló: http://www.mag.ro/file.php?Zj0xOQ==#
Felkértek, hogy tartsak előadást a gyógynövényekről. A rendezvényre 2017. október hatodikán került sor Csíki gyógynövényekről címmel. Link: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2017/10/csiki-gyogynovenyekrol.html
2017. október hatodikán mutattam be a Székelyföldi mondák és legendák című előadásomat. A beszámoló linkje: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2017/10/szekelyfoldi-mondak-es-legendak.html
A rendezvényeken részt vettek a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola diákjai, Kovács Zsuzsa társszervező informatika tanár irányításával. A rendezvények jobb kimenetele érdekében segítséget kaptam Gyarmati Dénes informatikus kollégámtól.
Október huszadikán előadást tartottam a Romániai Magyar Könyvtárosok vándorgyűlésén Parajdon. A beszámoló linkje: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2017/10/romaniai-magyar-konyvtarosok-xii.html

Kiállítások
Az idén is több kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. Mindegyiket október folyamán lehetett látni. Négynek a témája kötődik a fent említett rendezvényekhez:
- az első alkalommal a gimnázium régi könyveiből válogattam, valamint a világhálón található, ferencesekről készült portrék nyújtottak segítséget;

- a második alkalommal gyógynövényekről szóló szakkönyveket és saját gyógynövénykészletemet használtam fel;


- a harmadik alkalommal a gimnázium könyvtárában található, székelyföldi mondákat és legendákat tartalmazó köteteket, térképet használtam fel. A kiállítást kipótoltam otthonról hozott könyvekkel.

- a negyedik alkalommal az Aradi 13 kiállítást kötöttem össze a könyvtárgyakorlat órákkal (keresés, anyaggyűjtés, bibliografia).A rendezvényektől függetlenül két tartósabb tárlat is látogatható volt.
Az elsőnek tematikája a gimnázium kommunista és rendszerváltási éveiből származó didaktikai eszközök voltak. A kiválasztott anyagban lemezjátszó, hangfal, magnószalag, hangkazetták, hanglemeztartó, bakelit lemezek sora volt felsorakoztatva. Továbbá régi atlaszok, képes könyvek, képeslapok, diapozitívek és diafilmek, valamint egy írógép voltak. A kiállítás anyagáról és más szemléltető eszközökről, mint a filmvetítő, videólejátszó stb., előadást tartottam az érdeklődőknek. A kommunista időszak emlékeibe beleszőttem azokat az élményeket eme eszközökkel kapcsolatosan, amelyeket jómagam is megéltem.

A második kiállítás témája az 1956-os forradalom 60-ik évfordulójára volt összeállítva. Címe: Huszonhárom dokumentum 1956-ról. Ebben szerepet kapott az 1956 utáni román hatalmi megtorlás Erdély szerte, amely alól a mi iskolánk sem volt kivétel.

Mindkét kiállításhoz felhasználtam a saját könyvtáram köteteit is. Az utóbbi két kiállítást több, mint 400-an tekintették meg.

Kapcsolat
Október folyamán együttműködtem egy adatgyűjtési és véleménykutatási projektben az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetével és a Magyar Könyvtárostanárok Egyesületével.

Vendégek fogadása
Október az egyik legmozgalmasabb hónap volt könyvtárlátogatók szempontjából. Minden egyes kisebb-nagyobb csoportot rövidre szabott iskola- és könyvtártörténet mellett kalauzoltam végig a könyvtáron. Esetenként az iskola dísztermét és a bizonyos korszakokról sokat árulkodó tablókkal díszített folyosókat is bemutattam.
Tiszteletüket tették bibliotékánkban:
- a tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola közel 60 fős diákcsapata,
- a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanári csapata,
- Szederjesi György, a medgyesi Báthory István Általános Iskola igazgatója,
- Kósa Mária, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum Igazgatója
- a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola diákjai és tanárai.

Borbé Levente


2017. november 2., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2017/11. számából

Biblioterápia és e-biblioterápia a könyvtárakban – szakmai képzés könyvtárosoknak
2017. november 16-17. között Biblioterápia és e-biblioterápia a könyvtárakban címmel romániai magyar könyvtárosok számára szervez képzést a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a budapesti Könyvtári Intézet. Előadók: Bartos Éva, az OSZK Könyvtári Intézetének nyugalmazott igazgatója, a könyvtári biblioterápia magyarországi megalapozója, illetve Gulyás Enikő, aki informatikus könyvtáros és informatikatanár szakokon szerzett diplomát, jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, ahol a fejlesztő (e-)biblioterápia alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja.
A képzésről röviden:
Az olvasási kultúra megerősítése és fejlesztése érdekében a képzés a külföldi gyakorlatban régóta elfogadott eljárást illeszti be a könyvtárosi, pedagógusi, óvodapedagógusi munkába oly módon, hogy röviden megismertet a biblioterápia elméletével és történetével, felkészít a biblioterápia gyakorlatára, a foglalkozások előkészítésére és lebonyolítására. A biblioterápiás eljárás mind a művelődési és egyéb hátrányokkal bíró gyerekek, fiatalok felzárkóztatásához, mind a különböző nehézségekkel küszködő felnőttek, idősek problémamegoldásához segítséget tud nyújtani.
A fejlesztő e-biblioterápia beépíti módszertanába a 21. század technikai vívmányait (iPad, interaktív tábla, felhőtechnológia). A foglalkozások résztvevői az IKT-eszközök bevonásával dolgozzák fel a megismert irodalmi műveket, ennek köszönhetően a hagyományosan ismert hatások mellett a résztvevők digitalis kompetenciáját is fejleszti, mindamellett, hogy felhívja a figyelmet arra: ezek az eszközök a közösségfejlesztés és a szóbeli kommunikáció generátoraként is alkalmazhatók (www.tiny.cc/biblioterapia).
A képzés helyszíne: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár. A helyek száma korlátozott, a jelentkezési sorrend alapján kerülnek kiválasztásra a résztvevők. A szervezők a képzés résztvevőinek ebédet tudnak biztosítani, előzetes igénylésre szállást foglalnak, útiköltség és szállás a résztvevők költségén.
Forrás: Kopacz Katalin, az RMKE elnöke
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/551/biblioterapia-es-e-biblioterapia-a-konyvtarakban--szakmai-kepzes-konyvtarosknak

Arany János szépirodalmi és esszépályázat
A Szépírók Társasága és a 2000 irodalmi és társadalmi havi lap pályázatot ír ki Arany János bicentenáriumának tiszteletére.
Pályázni lehet publikálatlan irodalmi esszékkel és szépirodalmi alkotásokkal.
I. Esszétémák
1) Arany János írói bátorsága
A magyar irodalom forradalmár-politizáló szemléletében többször fogalmazódott meg bírálat Arany politikai szerepéről – legélesebben talán Ady Endre részéről; a harmincas években nagy vita volt Móricz és Kosztolányi között e kérdésben; a hetvenes években pedig Eörsi István újra erőteljes bírálattal illette a szerzőt. Kérdésünk: mit gondolhatunk ma e probléma kapcsán?
2) Az eposz / elbeszélő költemény műfajának mai jelenléte
Az utóbbi egy-két évtizedben meglepő módon és nem kis mértékben megszaporodtak a verses elbeszélő költemények (Juhász Ferenctől Szálinger Balázsig); e műfaji különlegességnek szerepéről és súlyáról szeretnénk többet megtudni, mind műfajelméleti, mind történeti szempontból.
3) Arany és a magyar irodalom ironikus-humoros vonulata
Németh László nagyon elterjedt, nagyhatású véleménye szerint a tragikus magyar „sorsirodalomtól” távol áll a humor és irónia kategóriája, s a magyar irodalomnak minden ízében súlyosnak, mélynek és komolynak kellene lennie. Vajon hogyan állja ki e vélemény a történetiség próbáját (pl. Arany életművében), s hogyan viszonyuljunk egy ilyen véleményhez az utóbbi évtizedek erőteljesen ironikus irodalmiságának olvasta után?
4) Mit tehetnek az írói barátságok és szövetségek?
Az Arany-Petőfi írói barátság kapcsán kétféle megítélés tapasztalható a közvélekedésben: a barátság mindenben segít és kibontakozásra serkent – valamint: a barátság sokban akadályozza is az önálló eredetiség térnyerését. Vajon hogyan működnek az irodalom történetében és jelenében a nagy barátságok – segítőleg vagy gátlólag?
Az esszék terjedelme 20 - 25 000 leütés között legyen.
II. Szépirodalmi alkotások – versben vagy prózában
Olyan irodalmi műveket várnánk el, melyek nem a hódoló ódák emelkedett hangnemével, hanem a parafrázisok, imitációk és paródiák gesztusával közelítenék meg az egyik legnagyobb magyar humorista költőnek tevékenységét.
A pályázatok beadási határideje: 2018. január 3., szerda éjfél.
Érdeklődni és a pályaműveket beküldeni ezen a címen lehet: ketezer.palyazat@gmail.com
Egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.
Eredményhirdetés 2018 februárjában, a Szépírók Társasága Arany-emléknapján. A legjobb, díjazott pályaműveket a 2000 fogja közölni.
Forrás: http://szepiroktarsasaga.hu/index.php?pageid=1061

Hallasd a hangod! – Felolvasó pályázat
 A Trivium Egyesület Hallasd a hangod! címmel felolvasó pályázatot hirdet. A pályázatra bárki jelentkezhet. Életkor alsó határa 14 év, felső határ nincs. Nevezési díj nincs.
Ha szeretsz, és tudsz is hangosan hibátlanul felolvasni irodalmi szöveget, ha karakteres a hangszíned, jól ismered a magyar nyelvet, jól hangsúlyozol, esetleg figyelemmel kíséred a filmek szinkronjait, és képes vagy a szereplők bőrébe bújni, küldd el nekünk a hangod!
Az egyesület már meglévő, nyomtatott és e-könyves formátumú kiadványaihoz, valamint az előkészületben lévő, illetve tervezett kiadványaihoz női és férfi hangokat keres, ezért a pályázók választhatnak a női és férfi felolvasók számára letölthető irodalmi szövegek közül, de küldhetnek hanganyagot az összes szövegre is.
Felhívják a pályázók figyelmét, hogy a zsűri kizárólag az egyesület honlapjáról letölthető szövegek hanganyagát fogadja el!
A felolvasást tartalmazó hanganyagot a hangoskonyv@triviumnet.hu e-mail címre kérik beküldeni csatolva.
Az e-mailnek tartalmaznia kell a felolvasó nevét és elérhetőségeit, a hanganyag csak a felolvasott szövegrészlet címét és a szövegrészletet tartalmazhatja, a felolvasó nevét nem.
A beküldés határideje: 2017. november 30., éjfél.
A próbaszövegek itt letölthetők: http://triviumnet.hu/2017/09/30/hallasd-a-hangod-probaszovegek/.
Eredményhirdetés: 2017. december 5.
Forrás: http://triviumnet.hu/2017/09/30/hallasd-a-hangod-felolvaso-palyazat/

IX. „Gúzsba kötve táncolni” fordítói verseny középiskolásoknak
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke idén kilencedik alkalommal hirdeti meg fordítói versenyét a középiskolák 11–12. osztályos tanulói számára, négy kategóriában.
A verseny első szakasza interneten zajlik: a fordításokat jeligével ellátott dokumentumban juttatják el a versenyzők a Humántudományok Tanszék titkárának e-mail címére (siposkatalin@cs.sapientia.ro). Külön dokumentumnak kell tartalmaznia a jelige feloldását (név, iskola, osztály, lakcím).
A díjazottak értékes könyvjutalomban részesülnek; két különdíjat is odaítélnek, egyiket a legjobb magyar fordítás szerzőjének, a másikat a legjobb idegen nyelvű fordítás szerzőjének. Az I., II. és III. helyezettek további díja, hogy, ha a Sapientia EMTE Humántudományok Tanszéke által meghirdetett szakokra kívánnak jelentkezni, a felvételi jegy egyik komponensét kiválthatják 10-es jeggyel.
A fordítások beküldési határideje: 2017. november 19.
Eredményhirdetés a Kar honlapján, 2017. november 27-én.

Forrás és részletes kiírás itt: http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/ix-guzsba-kotve-tancolni-forditoi-verseny-kozepiskolasoknak 

Ábelkedtek Csíkszentdomokoson
A Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár könyvtárosa, Sándor Edit számolt be az értékes programról, amelyet Tamási Áron születésnek 120. éfordulójára szerveztek, és amelynek kiértékelő, záró eseményére 2017. október 13-án került sor. A beszámolóból idézünk:
’Véget ért. Nolc hónapon keresztül Ábelkedtünk Tamási Áron születésének 120. évfordulója kapcsán. Szép, tartalmas időt töltöttünk együtt, a helyi Márton Áron Általános iskola tanulóinak részvételével, 27 pedagógus támogatásával, segítségével.
Lövétei Lázár László az író életéről, munkásságáról beszélt a gyerekeknek, az Ábel a rengetegben című filmet nagymozis előadásban néztük meg. A látottak és hallottak alapján a nagyobb gyerekek prezentációkat, kisfilmet készítettek, munkájukat jutalmaztuk. Eközben az elemi iskolások Tamási Áron meséit hallhatták, ezeket illusztrálták. Közel 250 rajzot készítettek, amelyeket felhasználtunk hangos mesefilmek készítésénél, ezeket megosztottuk a közösségi oldalon. A nagyobb gyerekek Kurkó Gyárfás Nehéz kenyér című regényéből részleteket hallhattak, megismerték az akkori idők gyermekeinek, fiataljainak az életét, majd feladatul kapták egy fogalmazás írását Gyermeknek lenni száz évvel ezelőtt és ma címmel. Hetvennégy fogalmazás íródott, érdekes gondolatok kerültek papírra, és az a kérdés is felvetődött: régen volt jobb vagy ma? Régi fényképek, szavak gyűjtésével is foglalkoztunk, számtalan kincs birtokába jutottunk, nemcsak a gyerekek, felnőttek is hoztak fényképeket, gyűjtötték a szavakat. (...)
A vakáció nem telt tétlenül, feldolgoztuk, kiértékeltük a begyűlt munkákat, és készültünk Farkaslakára, Tamási Áron szülőfalujába. Négy busznyi gyerek és felnőtt, összesen 210-en utaztunk el. A Tamási-emlékház meglátogatása után, a kertben megtartottuk a magyar népmese napját, majd Ágnes néni házához vezetett utunk. Itt Hadnagy Jolán óvónéni mutatta be Farkaslakát, beszélt az íróról, elkalauzolt a két cserefa árnyékában meghúzódó sírhelyhez, ahol koszorút helyeztünk el. Innen Szejkefürdőre vezetett utunk, meglátogattuk a Borvízmúzeumot, vártak bennünket Orbán Balázs kapui, a nagy utazó sírjára is koszorút helyeztünk. (...)
Utazásunk költségének egy részét a Bethlen Gábor Alap Zrt. fedezte, kényelmes utazási körülményünkről a Panoráma Turist gondoskodott, a meséket pedagógusaink olvasták fel, a kitűzőket, amelyeket nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is büszkén viseltek, géci asszonytársaink, szülők, gyerekek segítségével készítettük.’
Forrás: Sándor Edit, http://hargitanepe.eu/abelkedtunk/

Könyvbemutató - Cseke Gábor: Sorsok könyve
Árva gyermekekről, áldozatvállaló orvosokról és kultúrateremtő értelmiségiekről olvashatunk hosszabb-rövidebb riportokat, illetve jegyzeteket Cseke Gábor Sorsok könyve címet viselő, a Hargita Népe Lapkiadónál megjelent könyvében. Bemutatására a VIII. Székelyföld Napok keretében került sor 2017 október 18-án, a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében.
A jelenlévőket köszöntő Szonda Szabolcs intézményvezető tanítómesterének nevezte a szerzőt, aki szerinte nemcsak a saját tapasztalataira hagyatkozott a kötetben található életutak megírásakor, hanem mások véleményét is figyelembe vette. A Hargita Népe napilap jelen lévő főszerkesztője, Sarány István pedig olyan olvasmányos, de ugyanakkor elgondolkoztató és súlyos mondanivalót hordozó történetek egységet alkotó gyűjteményeként értékelte a kötetet, amelynek megírása bátorságot igényelt.
Cseke Gábor esszé- és olvasónaplóként határozta meg az ekképp könyvvé összesimuló írások műfaját, melyek tartalmilag három fejezetre oszthatók. Közülük a Kívül vagy belül címet viselő – sorrendileg az első – a csíkszeredai árvaház lakóinak mindennapjaiba nyújt betekintést, egy onnan kikerült cigányasszony emlékirataira támaszkodván.
Az Orvossorsok című második fejezet több területen is kiemelkedő teljesítményt nyújtó orvosok korántsem akadály- és megpróbáltatás-mentes életútját mutatja be. Köztük a budapesti dr. Semmelweis Ignác (1818–1865) boncolóorvosét, aki „úgy távozott az élők sorából meggyötörve, elmegyógyintézetbe zárva, akár egy szerencsétlen pária.”
A harmadik és egyben utolsó, Székelyföldi történetek című fejezetről a szerző elmondta, ebben olyan személyiségeknek állított emléket, akik valamilyen módon beírták magukat Székelyföld történetébe. Így szó van benne többek között a román kedélyeket még az emlékével is felkavaró székelyzsombori Nyírő Józsefről (1889–1953), a kászonaltízi Ferencz Imréről és „kisebbségi költészetéről.”, továbbá a székely szülők gyermekeként Bukarestben napvilágot látott dr. Balázs Lajos néprajzkutatónak a csíkszentdomokosi népéletben és szokásvilágban végzett búvárkodásairól is.
Forrás és teljes írás itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/sulyos-tortenetek/
http://www.3szek.ro/load/cikk/107043/ellesett_sorsok

Játékosan Szent László székelyföldi tiszteletéről – könyvtári foglalkozások
A Szent Lászlóhoz kapcsolódó székelyföldi kulturális és történelmi örökséggel, legendákkal, hagyományokkal, építészeti és művészettörténeti emlékekkel ismerkedhetnek a Szent László nyomában Székelyföldön című történelmi-helytörténeti témájú, játékos könyvtári foglalkozásokon részt vevő diákcsoportok. A programot a Szent László-emlékév jegyében 2017. júniusában indította el a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával.
A helyismereti részleg könyvtárosai a 2017-2018-as tanévre is meghirdették a tematikus foglalkozásokat 5-8. osztályos és középiskolás csoportok számára, a részvétel feltétele az előzetes jelentkezés. A szervezők igyekeznek eljuttatni a játékos foglalkozást olyan településkre is a helyi könyvtárosok közreműködésével, amelyek távol esnek a megyeszékhelytől, viszont Szent László tisztelete kapcsolódik hozzájuk. 2017. szeptember 29-én a bögözi és az agyagfalvi általános iskolák 24 tanulója is részt vett a foglalkozáson, amelynek a Bögözi Általános Iskola adott otthont.
A VIII. Székelyföld Napok rendezvényeinek sorában három helyszínen szerveztek foglalkozásokat 2017. október 13. és 17. között, a gyimesfelsőloki Domokos Pál Péter Általános Iskola hatodikos diákjai, valamint a csíkszépvizi Nyirő József Általános Iskola 5–8. osztályos csapatai is részt vehettek a játékos foglalkozásokon. Októberben a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola hatodik osztályos csapatai – öt alkalommal összesen 135-ön – a megyei könyvtárban ismerkedtek játszva a Szent Lászlóhoz kapcsolódó székelyföldi hagyományokkal, örökséggel. A játék során megtudhatták többek között, hogy mely települések templomaiban láthatók a Szent László-legenda legismertebb vagy legrégebbi falképei, hol emeltek köztéri szobrot Szent Lászlónak, milyen települések viselik a nevét, hogyan védte meg a székelyeket a legenda szerint a nagy király, milyen hagyomány kapcsolódik az oroszhegyi urusos kúthoz, hogyan kapta a nevét Csíkszépvíz, milyen növény a Szent László füve. A helyismereti-történelmi társasjáték alapja Székelyföld térképe, amelyen Szent László személyéhez kapcsolódó településeket, helyneveket összekötő útvonalon haladnak végig a játékban részt vevő csapatok. 2017. október végéig 270 tanuló vett részt a tíz alkalommal megszervezett könyvtári foglalkozásokon.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/548/jatekosan-szent-laszlo-szekelyfoldi-tiszteleterol--a-nagy-imre-altalanos-iskola-diakjaival
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/547/szent-laszlo-nyomaban-szekelyfoldon--gyimesfelsoloki-es-csikszepvizi-gyerekekkel 

Becsületkönyvtárat avattak
A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon emlékünnepséget szervezett a magyar népmese napja tiszteletére 2017 szeptember 29-én. A tanintézmény óvodásai, pedagógusai, szülői és nagyszülői közössége mesével, énekkel és a Becsületkönyvtár felavatásával emlékezett a kisbaconi író életére, munkásságára. A tanintézmény gyermekkórusa dallal köszöntötte a Benedek Elek-mellszobor előterében összesereglett szülőket, nagyszülőket, barátokat, meghívottakat. A Benedek Elek Napközi Otthon és a Bod Péter Megyei Könyvtár közös nevelési projektjét Lázár Zsuzsa óvónő mutatta be. A Becsületkönyvtár a tanintézmény udvarán kapott helyet, könyvadományokkal gazdagodott, szülők, pedagógusok, meghívott vendégek hoztak mesés- és verseskönyvet, illetve szakkönyveket. A könyvtárból bárki vihet haza olvasmányt, a lényeg, hogy becsülettel vissza kell hozni. A Becsületkönyvtár mellé kihelyezett hatalmas kosárba minden kedves vendég hozott könyvet, mintegy 120 kiadvánnyal gyarapodott az olvasást népszerűsítő könyvtár.
A magyar népmese napján a könyvekre, a mesékre irányult a figyelem. A gyermekek, hogy ne feledjék a nap varázsát, hangulatát, Elek apó történetét, a mesélés örömét, almát kóstolhattak, melyet Elek apó gyümölcsöséből küldtek a kisbaconiak.
Forrás: http://www.hirmondo.ro/cseperedo/becsuletkonyvtart-avattak/

Átadták az idei Székelyföld-díjakat
Idén is átadták a Székelyföld-díjakat, az elismerésben Péntek János nyelvész professzor és Mihály János történész részesült. A Székely Bicskarend díjat Temesi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas írónak, a pályakezdők számára létrehozott Szabó Gyula-díjat Gothár Tamás költőnek ítélték oda.
Forrás: https://www.helikon.ro/atadtak-a-szekelyfold-dijakat/

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Kovács Eszter (Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.